Free
40

Course Features

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Duration 8 week
 • Students 40
 • Assessments Yes

Categorires

0 Review

Chi tiết khóa học:

 1. Lập trình Windows Form nâng cao trong C#
 2. Lập trình cơ sở dữ liệu trong C#
 3. Đóng gói ứng dụng
 4. Luyện tập
 5. Các chủ đề nâng cao

Yêu cầu:

 • Máy tính cá nhân
 • Siêng năng, cần cù
 • Phần 1: Lập trình Windows Form nâng cao trong C#
  No items in this section
 • Phần 2: Lập trình cơ sở dữ liệu trong C#
  No items in this section
 • Phần 3: Đóng gói ứng dụng
  No items in this section
 • Phần 4: Luyện tập
  No items in this section
 • Phần 5: Các chủ đề nâng cao
  No items in this section

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%