Free
50

Course Features

  • Lectures 117
  • Quizzes 0
  • Duration 8 week
  • Students 50
  • Assessments Yes

Chi tiết khóa học:

  1. Giới thiệu tổng quan về máy tính và lập trình
  2. Lập trình C# căn bản
  3. Luyện tập

Yêu cầu:

  • Máy tính cá nhân
  • Siêng năng, cần cù

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%